Kontakt

Stowarzyszenie SPORTOWE BIELICE

Adres: ul. Róż 1, 76-039 Nowe Bielice

Numer kontaktowy: 881-210-300

E-mail: kontakt@sportowebielice.pl

NIP: 499-068-64-34, REGON: 388994310

Nr rachunku bankowego: 92 1240 1428 1111 0011 0792 7797

Stowarzyszenie wpisane do ewidencji Starostwa Powiatowego w Koszalinie pod numerem 59.